Requiem voor Huib Deetman.

 

Op 9 november 2003 verloor zijn familie een attente echtgenoot, een zorgzame vader en een aanbidbare grootvader.

 

Zijn vrienden verloren een actieve, intelligente persoonlijkheid die zijn energie vooral vorm gaf door activiteiten op te zetten die de indische gemeenschap als geheel op verschillende gebieden ten goede konden komen.

Zijn belangstelling ging uit naar muziek en musiceren. Maar ook naar de productie en verbreiding van verhalen die door (indische) mensen waren geschreven. Vaak gingen deze verhalen over tempo doeloe en de pijnlijke partus van de indische gemeenschap en het land waarvan sommige  families generaties lang deel hadden uitgemaakt.

Maar ook meer wetenschappelijke en politiek gesigneerde onderwerpen werden besproken in de Kring van het Indische Boek, de plek waar deze geschriften werden voorgedragen en besproken.

 

Huib heeft zijn sporen achtergelaten in de muziek maar ook in de indische litteratuur  door de oprichting van het Rosarium Orkest voor wat betreft de muziek en door de vorming van de Kring van het Indische Boek die in december zijn 11-jarig bestaan zou vieren.

 

Grotere bekendheid kreeg Huib Deetman door het E-zine Blimbing, dat tot voor kort ook een gedrukte versie kende.

 

In de publicaties in Blimbing, voornamelijk gewijd aan het voormalige Nederlands-IndiŽ, zonder Indonesische onderwerpen te vergeten, werden op een zacht-ironische toon onderwerpen besproken van belang voor de indische gemeenschap. De schrijvers van deze stukken waaronder Huib een voorname plaats bekleedde, zowel wat betreft kwaliteit en kwantiteit, alswel de scherpte ervan, becommentarieerden de ontwikkeling van de zaken als het Indische Platform, de oprichting van het Indisch Huis en de weinig bemoedigende gebeurtenissen die daarvan het gevolg waren, de gebeurtenissen rondom de instelling van Het Gebaar en de bestemming van de door de Regering ter beschikking gestelde bedragen. Het uitsluiten van de indische Nederlanders die in IndonesiŽ bleven, al dan niet door de gebeurtenissen gedwongen, als gevolg van de relatie die werd gelegd tussen de "kille" ontvangst van hen die wel naar Nederland konden vertrekken in de jaren na de tweede wereldoorlog en die om die reden in aanmerking kwamen voor een uitkering, terwijl anderzijds in een later stadium andere groepen van displaced persons, vertrokken uit IndonesiŽ (maar niet naar Nederland)  eveneens tot de doelgroep van "Het Gebaar" werden verklaard !

Ook de scheiding die werd gemaakt in de behandeling van degenen die de Japanse bezetting in de kampen hadden doorgemaakt en hen die door de bezetters niet waren geÔnterneerd is nog steeds niet goed uit te leggen.

De kritiek die uit de Blimbing-stukken bleek, leidde tot de oprichting van de actiegroep Jembatan, die een aantal van de hierboven genoemde onderwerpen, zg "Perkaras" ter discussie stelde in speciaal daarvoor belegde bijeenkomsten.

Deze bijeenkomsten waren alle druk bezocht en hebben een aantal aanwijsbare veranderingen in de attitude van de aangestelde leiders van de gemeenschap helpen bevorderen.

 

Aan dit alles is opeens een eind gekomen.

 

De indische gemeenschap heeft door het verscheiden van Huib Deetman een stem verloren die niet schroomde een geluid te laten horen dat soms zeer veel afweek van de geluiden die elders werden voortgebracht en die als politiek correct werden bestempeld

 

Huib Deetman heeft door zijn opstelling een belangrijke bijdrage geleverd aan de emancipatie van de Indische gemeenschap als geheel.

 

Wij kunnen hem daar niet genoeg voor danken.

 

Frans Deeleman

17112003

BLIMBING SITE