E-Zine BLIMBING: Indische en Indonesische Onderwerpen
Redactie: Huib Deetman, Peter Schumacher, Emmy Verhoeff
 

COLOFON
mei 2003

Nieuwe directeur Indisch Huis

Onindisch Knooppunt

Interview SV Jappenkamp

Pak Yusril Mahendra

Communiqué Indisch Platform

Conferentie dekolonisatie

Bezuinigingen

Voorspelbare Perkaras

Boekrecensies

Amanda´s Laatste Kans
Nog meer reacties

Dat is me toch wat
Niod-column

Badontji

Lilian Ducelle over Indisch in de aanbieding

Oenig

Fantaaaaasties

Geflanst, recept

Telforttreunis

Verder met SBPB?

Last van de oorlog?

Tessel Pollman

Pasar Jembatan

Bersiap Conferentie

Kranten&Tijdschriften

Mislukte informatie over Tweede Gebaar

Wie houdt de herdenkingsrede?

Stiekem Gebaar?

Pasar Malam Besar?
&
Reacties

Interview Frans Deeleman

4 mei: Oorlog en Liefde

Prijs voor Stichting De Brug

Peter de Ridder

Verslag open discussies over BHO

KNEUZEN
en reacties

Haalbaarheidsonderzoek

Bespreking achterstelling in BHO

Discussiemiddag over Het Tweede Gebaar, een farce

Brief INOG aan Indisch Platform

Verslag vijfde Jembatanforum dd 9 november

Rood hoedje van papier

Nakamuraschat

Verslag Perkara-forum 22 oktober

Indo´s en Macchiavelli

Wouter Müller
I.N.D.O.

Moderne boekhandels in Jakarta

Forum uitnodiging

Sierkanlezingen verhuizen

Doorgaan Indisch Huis

Open brief aan voorzitter klankbordgroep

Indisch Platform is niet verantwoordelijk

Jembatanreactie op Jan de Kleyn

Toespraak Hans Vervoort

BOEKEN:
Tjimahi

Steijlen
Maleo
Gesignaleerd

Gorengan

De slang

Terug naar Tjihapit

Spelletjes

Borrelpraat?

WNI/Reactie

Leuke Tijden

Toespraak Gerda Verburg

Forums Indische Perkaras

Films uit N.O.I.

Sitrep

Adviescommissie
BHO 

IHC nog niet verkocht

juni 2002

FORUM INDISCHE PERKARAS

Breed Historisch Onbenul?

Aziatische
Indo´s?

SWAVING:
Goena

PASAR MALAM
FORUM

IP-LEEK

In memoriam Guus Becker

 

Lodeh

ARCHIEF

Zie de FOTO´s
Hier klikken

Afgang van een feestje

Overzicht uit de kranten

VOC: Wat vieren?

Reacties

Standpunt ambassadeur Abdul Irsan

Symposium
13 april 2002

Trouw interview


KNIL Mythe

Warga-negara:
Het Gebaar

8 maart Forum

Samenwerking
ICC en IH

Poncke Princen Overleden

VIP Interview

Swaving: Maatje Dies

Slavernijmonument

Usman Santi (PvdA)

Kant en klaar

Treffend taalgebruik

Schlechter: Tokeks

British Library

Schumacher: Recensies

Deetman: Boeken

Verslagen bijeenkomsten

AGENDA

Ingezonden

 

 

Voorzitter voor Indische Kneuzen?


(Laatste door Peter de Ridder bewerkte foto)

Er is eerder in Blimbing over Els Lubbers geschreven, voorzitter van de klankbordgroep die de voorwaarden zal moeten voorbereiden welke uiteindelijk Het Tweede Gebaar kan hanteren bij de uitkering van de z.g. collectieve gelden. Dat was allerminst positief, gezien de wijze waarop zij de beoogde en reeds geďnstalleerde voorzitter van Het Tweede Gebaar wipte en het nietszeggende voorlopige verslag dat ze in het Indisch Huis presenteerde.
Misschien kun je daarvan nog zeggen dat ze het voorzitten van een groep heeft geleerd. Nu is verleden week een brief van mevrouw Lubbers in de openbaarheid gebracht, die voor haar verdere functioneren t..b.v. de Indische zaak, dodelijk moet worden genoemd.
Op 14 februari is door mevrouw Lubbers een e-mail verstuurd aan Frits de Ruyter de Wildt, in kopie aan een groot aantal andere geadresseerden, zoals Ina Adema, Hans Blankert (vz NOC), Simone de Boer (Rode Hoed), Blimbing redactie, Marcel Durand e.a. M.a.w. allerminst anoniem of in klein comité!
De inhoud staat hieronder en spreekt voor zich, de in afkorting gegeven namen zijn tussen vierkante haakjes aangevuld.

Lieve Frits [F.P.J. de Ruyter de Wildt, penningmeester Stichting Het Gebaar],
Ik ga je weer helemaal gelijk geven, want dat heb je ook!! Maar er is meer.
Je opvattingen over S[ari van Heemskerck Pillis-Duvekot, voorzitter Stichting Het Gebaar] deel ik, maar zijn voor mij niet nieuw. Niet ik alleen ken haar al vele lange jaren en al diegenen die met haar te maken hebben gehad weten wat ze waard is. Zij was destijds dan ook de enige die voor de moeilijke klus - het voorbereiden van de uitvoering van Het Gebaar - geschikt was. Het was immers een enorme zootje ongeregeld dat met elkaar rollebolde voordat ze zelfs met elkaar gesproken hadden. Ze moesten "gelokt en gepaaid" worden en dat is haar wel toevertrouwd. Ik ben ervan overtuigd dat ze er ook een hele klus aan gehad heeft en heb (met anderen) respect voor wat ze voor elkaar gekregen heeft.(al ben ik het nooit eens geweest met het uitsluiten van groepen).
Er zitten dan ook heel andere motieven achter dit optreden van haar. Gedeeltelijk heb ik daarover wel iets blootgelegd, maar meer zeg ik er niet over, hoewel ik veel meer weet.
Hoewel je alle gelijk van de wereld hebt en hoewel ik in ieder ander geval zo achter je aan zou gaan en voor je door het vuur, zeg ik je nu uit de grond van mijn hart: Lieve Frits, zo werkt het in dit geval niet. Bovendien hebben wij als bestuur een heel specifieke taak van de minister en die hebben we uit te voeren. We hebben hier geen eigen stichtingsbelang. Ik kan me heel goed voorstellen dat al dat beschaafde gedoe van JKW[iebenga, voorzitter Stichting Het Gebaar] en ook van Peter [Neeb, secretaris Stichting Het Gebaar en vice-voorzitter Klankbordgroep] je een doorn in het oog is! Je moest eens weten wat dit alles met mij gedaan heeft en hoe ik er slapeloze nachten van had. Maar toch weet ik dat de beste manier is om rustig te blijven en inderdaad: beschaafd. Als wij een tegenoffensief zouden beginnen, verliezen wij. Het gaat namelijk niet om de inhoud of dat waar je denkt dat het over gaat. Nee, het gaat over irrationele, oude, lelijke en persoonlijke wrokgevoelens, waar geen kruid tegen gewassen is. Wij kunnen daar niet eens bij en moeten dus op een afstand blijven. En ja, ik geloof dat dit hele gedoe zich tegen haar gaat keren. Men heeft geen zin meer in haar "gedoe" en gestook. Men is ook moe van de conflicten, hoe triomfantelijk ze misschien nu is, het zal echt anders gaan, want wij laten de mensen waar wij het voor doen niet vallen. Jij zeker niet, daar vertrouw ik op.
Frits, de wereld van deze Indische kneuzen is niet de wereld van jou en van mij. De ratio en de logica die wij gebruiken en graag hoog houden, gaat voor hen niet op. Ze beweren het een en doen het ander of andersom. Ze spreken zichzelf en elkaar tegen, zijn levenslang gebrouilleerd en gaan toch met elkaar om. Haten elkaar om hun afkomst, terwijl ze familie zijn. Kortom, je krijgt er nooit grip op en moet ook maar niet denken dat jouw gelijk iets helpt helaas. Lees alsjeblieft Sleuteloog van Hella Haasse, ze beschrijft dit precies! Ik geef je dus wel gelijk, want ik vind dat je het hebt, maar we kunnen er nu niks méér mee doen dan ellende zaaien. Heus echt waar.
Ik vind je erg lief als je zo boos bent en ik waardeer je integriteit. Ik hoop dus dat ik nog veel van je kan leren. Blijf me maar wakker schudden en laten we blijven praten.
Zullen we dinsdag lunchen samen?


Kneuzen
Dat mevrouw Lubbers haar partijgenoot in de VVD Sari van Heemskerck laat vallen evenals haar eigen voorzitter en vice voorzitter, is uiteraard haar zaak, maar ze is aangesteld om Het Tweede Gebaar voor de Indische gemeenschap tot uitkering te brengen. Ook van individuen uit die Indische gemeenschap mag zij denken wat ze wil, maar iets anders is als mevrouw Lubbers denigrerende en kwetsende termen gebruikt als ´de wereld van deze Indische kneuzen is niet de wereld van jou en van mij´ en ´Het gaat namelijk niet om de inhoud of dat waar je denkt dat het over gaat. Nee, het gaat over irrationele, oude, lelijke en persoonlijke wrokgevoelens, waar geen kruid tegen gewassen is´.
Dan heeft ze het wel over dezelfde mensen waarover zij een sturende rol wenst te spelen bij de collectieve gelden van Het Gebaar.

Het is dus tijd voor haar om alsjeblieft afscheid te nemen, dat kan nog voordat de aanbevelingen van de door haar voorgezeten klankbordgroep worden door gestuurd naar de Stichting Het Gebaar. Ook zullen de verschillende nu in diskrediet gebrachte leden van haar Klankbordgroep - waartegen ook eerder in Blimbing sterke bezwaren zijn verwoord - uit te spreken dat zij zich distantiëren van hun voorzitter, Elisabeth Lubbers.

  • Dalang Mabuk

NB
Selectieve Computervirus?

Na het schrijven van bovenstaande column zijn we beticht van het naar buiten brengen van de (privé) e-mail van mevrouw Lubbers aan de Penningmeester van Het Gebaar. Het publiceren van haar tekst is n.a.v. de in haar e-mails gebezigde kwalificaties van Indische mensen. Voor de goede orde: wij werden d.m.v. twee e-mails, verstuurd vanaf mevr Lubbers´ postbus op de hoogte gesteld van haar brief aan De Ruyter de Wildt.

Hieronder staan de z.g. ´headings´ van beide e-mails, die allerminst erop wijzen dat de schrijfster ervan NIET de bedoeling had om de publiciteit te zoeken.

In een interview voor ´Moesson´ dat nog moet verschijnen, wordt een uitleg van mevrouw Lubbers geciteerd waarin ze zegt dat de mails zijn verzonden door een ingeslopen computervirus.
(Redactie Blimbing)


Eerste e-mail:

Received: from net3-nl-mail-03.ad.vevida.net (213.244.179.76) by mail.031.org with MERCUR Mailserver (v4.02.10 NzQtMjA1NC02MTU1) for <huib@deetman.nu> ; Fri, 14 Feb 2003 12:20:27 +0100
Received: (qmail 20903 invoked by uid 89); 14 Feb 2003 11:15:45 -0000
Delivered-To: blimbing.nl-redactie@blimbing.nl
Received: (qmail 20880 invoked by uid 0); 14 Feb 2003 11:15:45 -0000
Received: from web13101.mail.yahoo.com (216.136.174.146)
by net3-nl-mail-03.ad.vevida.net with SMTP; 14 Feb 2003 11:15:45 -0000
Message-ID: <20030214112112.9086.qmail@web13101.mail.yahoo.com>
Received: from [80.200.141.86] by web13101.mail.yahoo.com via HTTP; Fri, 14 Feb 2003 03:21:12 PST
Date: Fri, 14 Feb 2003 03:21:12 -0800 (PST)
From: Elisabeth Lubbers <elisabethlubbers@yahoo.com>
To: Ina Adema <ir.adema@deventer.nl>,  jill adler <jill@ewppp.org>, Actis Advies <reds@wxs.nl> , michiel alma <hanna.michielalma@wolmail.nl>, Hans Van Baalen <vanbaalen41@hotmail.com>, Grace van den Berg <g.vandenberg@forum.nl>, rino berhitoe <berhitoe@cbn.net.id> , hansblankert<jcblankert@hotmail.com>, Blimbing <redactie@blimbing.nl> , Simone de Boer <a.groen@rodehoed.nl> MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
X-Envelope-To: <huib@deetman.nu>
X-Envelope-From: <elisabethlubbers@yahoo.com>

Tweede e-mail

Received: from web13105.mail.yahoo.com (216.136.174.150)
by mail.031.org with MERCUR Mailserver (v4.02.10 NzQtMjA1NC02MTU1)
for <huib@deetman.nu>; Fri, 14 Feb 2003 12:23:06 +0100
Message-ID: <20030214112351.58120.qmail@web13105.mail.yahoo.com>
Received: from [80.200.141.86] by web13105.mail.yahoo.com via HTTP; Fri, 14 Feb 2003 03:23:51 PST
Date: Fri, 14 Feb 2003 03:23:51 -0800 (PST)
From: Elisabeth Lubbers <elisabethlubbers@yahoo.com>
To: huib deetman <huib@deetman.nu>, han deggeller <h.deggeller@wxs.nl>,
jan dekoning <jan.de.koning@eo.nl>,
Frits DeRuyterdeWildt <prive@deruyter.org>,
Marcel Durand <mdurand@hetnet.nl>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
X-Envelope-To: <huib@deetman.nu>
X-Envelope-From: <elisabethlubbers@yahoo.com>


Reactie van een dronken dalang op het interview met mevrouw Lubbers in Moesson.

Als dalang mabuk (= dronken dalang) schrijft Huib Deetman regelmatig columns in het internet-tijdschrift BLIMBING. De dalang mabuk reageert hier op feitelijke onjuistheden en gaat niet in op de context welke mevrouw Lubbers aan haar interview heeft gegeven. De nu in opspraak geraakte brief was niet 'privé', zoals de geďnterviewde nu doet voorkomen, de brief kwam eenvoudig als rondzendbrief binnen; als zij zegt dat een virus de schuldige is, had zij dat kunnen voorkomen met een goed antivirus programma.
De principiële vraag is dan wie verantwoordelijk is voor zo'n zending, want nergens viel het privé karakter uit op te maken? Moet je dan als ontvanger voortaan bij elk bericht vragen of het soms een virus gestuurde e-mail is? Als Els Lubbers ter verklaring de geadresseerde Frits de Ruyter de Wildt toeschrijft een 'vlammende e-mail' te hebben verstuurd, ligt het voor de hand die brandende inhoud ook te melden. Hoeft niet eens letterlijk, maar desnoods in parafrase. Nu weten we nog niets, want ook onze Frits wenst geen openheid te geven. Op zich tekent dit al de onmacht die haar klankbordgroep en het gebaar in de tang houdt waar het openheid van zaken betreft. Dat absoluut geen kwaad kan bij zulk een gevoelig onderwerp. De dronken dalang heeft vervolgens haar e-mail niet aan de pers gestuurd, maar de brief letterlijk in BLIMBING aangehaald en voorzien van zijn commentaar.

dalang mabuk
heeft één keer met mevrouw Lubbers geluncht, voorafgaande aan de opruiming van de al door mevrouw Borst geďnstalleerde voorzitter. Over deze schandalige streek, blijkbaar mede gesteund door de leden van de klankbordgroep, schreef de dalang eerder in BLIMBING. Ander overleg met mevrouw Lubbers beperkt zich tot een stuk of wat telefoontjes i.v.m. namen voor haar klankbordgroep, waar de dalang een negatief oordeel op gaf en dat ook in openheid publiceerde.
Dat mevrouw Lubbers vervolgens een nogal zielige taalkundige draai geeft aan het woord 'kneus', is voor een politicus die zich laat voorstaan op een langdurig verblijf in het parlement een blamage, waarbij het begrip kut-Marokkaan in het niet zinkt.
Ook een beroep op het standpunt van haar klankbordgroep - met achterliggend dreigement dat anders een bestuurscrisis zou ontstaan -, is van een ongehoorde hypocrisie. De Indische goegemeente is b.v. nog steeds niet op de hoogte gesteld van het (afgedwongen) vertrek van de al geďnstalleerde voorzitter Frans Deeleman in december. Alsof dát niet een bestuurscrisis zou zijn, het wegschoffelen van je voorzitter? Wijlen Peter de Ridder heeft aan e.e.a. ook de nodige aandacht geschonken op de site van SBPB.
De rest van mevrouw Lubbers' interview is te beschouwen als psychologiserende observaties wat betreft de Indische groep. Vanuit welke hoedanigheid, discipline of deskundigheid zij psychologische uitspraken doet, blijft een raadsel. Immers, haar verwijzing naar ervaring als oud-verpleegster zou wel eens blijken - als verschillende versies van haar CV wat grondiger worden doorgespit - op bluf te zijn gebaseerd. Politici zijn wel eens meer in eigen gekonkel vanwege hun CV gestruikeld.
Tenslotte, mevrouw Lubbers heeft het over 'misdaad', wat een nogal overspannen betiteling is bij deze discussies over vrije meningsuiting. De rechter gaat over 'misdaden', heeft mevrouw Lubbers te weinig vertrouwen in haar eigen interpretatie om die stap te nemen?
We wachten dus maar af en intussen stelt BLIMBING haar kolommen graag open voor het ventileren van haar mening.

Els Lubbers zegt zélf dat ze onthoofd is, laten we het daarop houden en verder geen necrofilie bedrijven. 

  • dalang mabuk
    Yogyakarta 10 maart 2003

 

Lees meer Reacties op BLIMBING

Bezoekers-statistieken


LINKS


01.jpg (97035 bytes)
Uit de zak van de Tjelana Monjet


BBC: Indonesian Flashpoints

The Jakarta Post.com

LAYANGAN
12 Indodichters


Sierkan-lezingen


Onze Plek


NIEUW-INDISCH
 Nieuw-Indisch: meer aandacht in de media voor de indische cultuur


Kamus Elektronik Bahasa Indonesia

INDOWEB
community voor indo's op het i-net


Bona Ni Pasogit
Batakse stammen

 

De gedrukte versie van BLIMBING kost Euro 2,50 (o.m. bij Boekhandel Van Stockum in Den Haag)
Een abonnement voor een jaar (zes nummers) kost Euro 15,00, door storting van dit bedrag op gironummer 7786434, t.n.v. Blimbing, 
Westerweg 61, 1815 DD Alkmaar
Tel/fax +31 72 5115499